top of page

אוטומציה של תרחישים מורכבים מחייבת תמיכה באוסף עשיר של מדיניות וחוקים המכוונים את החלטות ההקצאה, הניתוב והתזמון. חוקים אלו משקפים גם את המדיניות וההנחיות של ההנהלה.

Urbana מספקת כלים ייחודיים ליישום מדיניות וחוקים המותאמים בקלות ובגמישות עבור תרחישים שונים.

בפועל, גם תרחישים פשוטים לכאורה כרוכים בהחלטות אשר המשלחים מיישמים באופן אינטואיטיבי. פלטפורמת האוטומציה חייבת לתמוך גם בהם למשל, כדי להבטיח הגינות בין נהגים או קבלני-תובלה.

דוגמאות לתרחישים מורכבים:

 • שימוש בצי תובלה פרטי בשילוב עם קבלנים על-פי מחירונים

 • שימוש בצי הכולל משאיות עם יכולות, מיקומים ועלויות שונות

 • עבודה עם נהגים בעלי כישורים או העדפות שונות

 • ניהול ייצור ותובלה מסונכרנים (JIT)

 • הפעלת רשת הפצה היררכית ומתואמת

 • שילוב בין מסירות ליעדים, איסופים, והחזרות מיעדים

 • ניהול הובלה של סוגי מטענים/חומרים על-פי כללי תאימות ביניהם

 • תמיכה במשימות מוגבלות בזמן או במשימות מזורזות

 • תעדוף משימות ומיחזור משימות

 • שימוש במשאיות עם נתמכים ונגררים

 • ניהול נגררים/שלדות בנפרד מהגוררים

 • החלפת מטענים ישירה בין משאיות cross-docking

 • הובלה אל ומטרמינל הרכבת

Simulate
ABOUT US
CONTACT
bottom of page